Wednesday, August 29, 2018

AUDIT DALAM EKSA JKSM BIL. 1/2018Jawatankuasa Audit EKSA JKSM akan mengadakan sesi Audit Dalam EKSA JKSM Bil.1/2018 pada 4 hingga 7 September 2018. Sesi pengauditan ini akan dijalankan di setiap zon EKSA JKSM. Kriteria pengauditan adalah berdasarkan kepada Garis Panduan EKSA JKSM dan MAMPU.

Urusetia EKSA JKSM mengucapkan terima kasih kepada semua warga JKSM yang bertungkus-lumus dan berganding bahu untuk menjayakan Amalan EKSA di jabatan ini.