Tuesday, July 24, 2018

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK EKSAOBJEKTIF PELAKSANAAN EKSA
Meningkatkan imej korporat.      Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi.
 Menggalakkan aktiviti pembudayaan Amalan Hijau.
 Mewujudkan persekitaran yang kondusif.
 Meningkatkan motivasi dan disiplin. Memupuk semangat berpasukan.
 Memupuk sikap bertanggungjawab. Amalan penambahbaikan berterusan.