Monday, July 22, 2019

LABEL EKSA JKSM 2019

Berdasarkan kepada teguran serta penemuan audit silang EKSA JKSM 2019, Jawatankuasa Induk mengambil inisiatif untuk memaparkan semula label-label yang digunakan secara seragam semua zon.

Semoga inisiatif ini dapat membantu warga JKSM untuk melaksanakan amalan EKSA secara berterusan.

AUDIT SILANG EKSA HARI KEDUA 17 JULAI 2019


Audit Silang EKSA JKSM 2019 telah disambung semula pada 17 Julai 2019. Sesi audit dimulakan dengan Zon Abu Ubaidah iaitu Aras 5 JKSM. Juru audit telah diberikan taklimat ringkas berkaitan dengan Amalan EKSA Zon Abu Ubaidah oleh Ketua Zon CIk Nurul Ain Binti Abdul Rahman.


Seterusnya pasukan juru audit silang telah meneruskan sesi audit di Zon Thalhah iaitu zon yang terakhir di JKSM. Zon Thalhah merupakan zon gabungan di Aras 6 dan 7 yang mengandungi Bahagian Sokongan Keluarga, Unit Integriti, Pejabat Hakim Rayuan Syariah, Pejabat Pakar Rujuk, Unit Komunikasi Korporat, Pejabat Pengarah Kanan, Pejabat Ketua Pendaftar dan Pejabat Ketua Hakim Syarie.