Monday, July 22, 2019

LABEL EKSA JKSM 2019

Berdasarkan kepada teguran serta penemuan audit silang EKSA JKSM 2019, Jawatankuasa Induk mengambil inisiatif untuk memaparkan semula label-label yang digunakan secara seragam semua zon.

Semoga inisiatif ini dapat membantu warga JKSM untuk melaksanakan amalan EKSA secara berterusan.

No comments:

Post a Comment