Monday, August 27, 2018

Pertandingan Ruang Kerja Dan Bilik Pegawai Terbaik

Pada 16 Ogos 2018 satu Pertandingan Ruang Kerja Dan Bilik Pegawai Terbaik telah diadakah di JKSM. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk menilai sejauhmana pelaksanaan dan amalan EKSA dihayati oleh warga JKSM.

Juri pertandingan ini adalah Tuan Othman Bin Abdullah Pengarah Kanan Pengurusan JKSM dan Puan Rafidah Binti Abdul Razak, Ketua Audit Dalam MSWP.
AMALAN GO GREEN


APAKAH MAKSUD GO GREEN


Go Green adalah suatu bentuk kempen kesedaran kepada setiap manusis bertujuan untuk memelihara dan melindungi bumi daripada bahaya "Global Warming"  yang semakin hari semakin membimbangkan kesan daripada perbuatan dan tindakan manusia yang tidak terkawal terhadap alam sekitar.

TIPS PERLAKSANAAN GO GREEN DI PEJABAT

1.        Padamkan lampu jika anda tidak akan berada di tempat anda untuk lebih dari 15 minit.
2.         Gunakan mentol yang berkuasa rendah. Ini akan menjimatkan kegunaan tenaga bagi pejabat anda.
3.        Padamkan komputer anda jika anda tiada di tempat anda untuk lebih dari satu jam.
4.        Jika pejabat anda mempunyai sistem penghawa dingin berpusat, usahakan agar ia ditutup apabila didapati sebahagian besar daripada para pekerja tidak berada di dalam pejabat. 

BENGKEL PELAKSANAAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) JABATAN PERDANA MENTERI 2018

Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah menganjurkan Bengkel Pelaksanaan Amalan Persekitaran Berkualiti Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Jabatan Perdana Menteri pada 12 Julai 2018 di Kompleks B Jabatan Perdana Menteri.

SENARAI LANTIKAN JAWATANKUASA PELAKSANA ICT EKSA DAN JAWATANKUASA KECIL ZON


SENARAI LANTIKAN TERKINI JAWATANKUASA KECIL ZON DAN 
JAWATANKUASA ICT EKSA JKSM 2018

SENARAI LANTIKAN JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA


SENARAI NAMA JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA YANG DILANTIK