Thursday, December 20, 2018

ANUGERAH BINTANG BAGI BILIK DAN WORK STATION PEGAWAI

Pada 16 Ogos 2018, Pertandingan Work Station dan Bilik Pegawai Terbaik telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Promosi EKSA. Selaras dengan pertandingan tersebut, selain daripada pemenang pertandingan, Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana EKSA juga bersetuju Penarafan Bintang juga diberikan kepada semua warga JKSM berdasarkan kepada penilaian oleh  juri pertandingan. 

Diharapkan Penarafan Bintang ini dapat menjadi aspirasi kepada semua warga JKSM untuk sentiasa mengamalkan EKSA ini sama di pejabat mahupun di kediaman sendiri.